Duda i Trzaskowski ramię w ramię

Kategorie artykułu: News

 

Tegoroczne wybory budzą ogromne kontrowersje nie tylko ze względu na ich przesunięcie i hybrydowy charakter. Aż 330 tys. Polaków przebywających za granicą zgłosiło chęć wzięcia udziału w tegorocznym głosowaniu (w 2015 było to 250 tys.). Postanowiliśmy sprawdzić, jak zagłosują polscy emigranci!

W dniach 9-20.06.2020 portal Poloniusz.pl przeprowadził ankietę dotyczącą chęci głosowania na prezydenta RP. Sondaż został skierowany do osób zainteresowanych pracą za granicą – przebywających w Polsce, jak i poza jej granicami.

Wyniki ankiety

W ankiecie wzięto pod uwagę 10 kandydatów, których zgłoszenia zostały zarejestrowane do 09.06: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Rober Biedroń, Krzysztof Bosak, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski oraz Marek Jakubiak. Ankietowani mieli także do wyboru opcję: nie wiem. W sondażu nie umieszczono Waldemara Witkowskiego, gdyż decyzja o akceptacji jego kandydatury została wydana przez Sąd Najwyższy 12.06.

W ankiecie wzięło udział 2441 użytkowników portalu Poloniusz.pl. 65,75% z nich znajduje się obecnie na terenie Polski, natomiast pozostałe 34,25% zamieszkuje głównie kraje europejskie. Najpopularniejszymi państwami zamieszkania wśród ankietowanych (poza ojczyzną) były Niemcy, Anglia oraz Niderlandy. Podział głosów według krajów zamieszkania został zaprezentowany poniżej:

Wśród wszystkich ankietowanych 4,10% zadeklarowało, że nie wie na kogo głosować. Głównymi konkurentami na drodze do fotela głowy państwa są obecny prezydent – Andrzej Duda oraz przedstawiciel głównej partii opozycyjnej – Rafał Trzaskowski. Dużym zaskoczeniem jest trzecie miejsce, które należy do najmłodszego kandydata – Krzysztofa Bosaka.

Dla kogo polski elektorat?

Największe poparcie polskiego elektoratu uzyskuje obecny prezydent (28,85%), jednak tuż za nim plasuje się główny kontrkandydat – Rafał Trzaskowski (27,91%). Ponownie na trzecim miejscu znajduje się Krzysztof Bosak (17,69%). 3,36% ankietowanych przebywających w Polsce nie wie na kogo odda swój głos.

Na kogo zagłosują Polacy za granicą?

Osoby deklarujące pobyt za granicą to przede wszystkim mieszkańcy: Niemiec, Anglii, Holandii, Belgii i Norwegii. Wśród głosujących pojawiają się również osoby przebywające w Kazachstanie, Papui i Nowej Gwinei, USA, czy Kanadzie.

Emigranci głosujący w naszej ankiecie popierają obecnego prezydenta – Andrzeja Dudę, który uzyskał nieznaczną przewagę – 29,19%. Na drugim miejscu znajduje się ponownie Rafał Trzaskowski (28,35%). Tym razem trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni (14,59%), który wygrywa nieznacznie z Krzysztofem Bosakiem (14%). Aż 5,50% głosujących z zagranicy nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos w tegorocznych wyborach.

Wyniki w najpopularniejszych krajach

Niemcy – 284 ankietowanych:

Według ankiety wyborcy przebywający na terenie Niemiec głosują głównie na obecnego prezydenta – Andrzeja Dudę (34,15%). Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski (28,87%), natomiast trzecie Szymon Hołownia (15,85%). 2,46% ankietowanych przebywających na terenie Niemiec nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.

Anglia – 145 ankietowanych

Emigranci przebywający na terenie Anglii zadeklarowali swoje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego (33,79%). Na drugim miejscu uplasował się obecny prezydent Andrzej Duda (24,83%), natomiast trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia (15,86%). 4,83% ankietowanych stwierdziło, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Niderlandy – 130 ankietowanych

Wyborcy zamieszkujący Niderlandy rozdzielili swoje głosy zaledwie pomiędzy 7 kandydatów (z listy 10). Emigranci największe poparcie zadeklarowali dla Krzysztofa Bosaka (23,85%), drugie miejsce należy do Rafała Trzaskowskiego (23,08%), natomiast trzecie do Andrzeja Dudy (16,92%). Aż 7,69% holenderskich ankietowanych zadeklarowało, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Co trzeba wiedzieć o wyborach?

Wybory prezydenckie odbywają się, co 5 lat (z wyjątkiem sytuacji, w których kadencja prezydenta zakończy się szybciej). Głowa państwa może pełnić swoją funkcję bez przerwy przez okres maksymalnie 2 kadencji.

Prawo kandydowania na urząd prezydenta posiadają osoby, które ukończyły 35 rok życia, mają prawo wyborcze i zebrały min. 100 tys. głosów poparcia. Natomiast prawo do głosowania należy do pełnoletnich obywateli Polski (również tych przebywających na stałe za granicą). Prawo do głosowania może zostać odebrane tylko przez prawomocny wyrok sądu lub Trybunału Stanu.

W tym roku mamy możliwość oddania głosu korespondencyjnie lub osobiście. Termin zgłoszenia chęci głosowania listownego minął 16.06. Wyjątkiem są osoby, które obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęła się później niż 5 dni przed wyborami – mogą one zgłosić się do 26.06.

Osobiście będziemy mogli oddać swój głos w lokalach wyborczych 28.06 w godzinach 7.00 – 21.00. Przed wejściem do miejsca głosowania należy zdezynfekować ręce. Będzie obowiązywał również limit osób w pomieszczeniu.

Wybory za granicą

Wyborcy przebywający za granicą mogą oddać swój głos osobiście lub korespondencyjnie. Chęć głosowania należało zgłosić do konsula zgodnie z obowiązującym harmonogramem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica.

Wykaz lokali wyborczych za granicą znajduje się tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001014/O/D20201014.pdf

 

Artykuł przygotowany przez Magdalenę Cerecką