Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Niemczech?

Kategorie artykułu: News

Wielu naszych rodaków chętnie wyjeżdża do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Skłania ich do tego duża liczba dostępnych ofert, a także otwartość zachodnich sąsiadów na polskich pracowników. Część osób, która wyjeżdża za granicę, ma już upatrzone konkretne stanowisko, a niekiedy nawet zapewnienie pracodawcy, że może pojąć obowiązki zaraz po przyjeździe. Czasem jednak zdarza się tak, że drogi pracownika i pracodawcy muszą się rozejść. Jeśli sytuacja ta następuje z woli pracownika lub mógł się do niej przygotować to możliwe, że w niedługim czasie ponownie znajdzie zatrudnienie. Czasami jednak dzieje się tak, że rozwiązanie umowy lub utrata pracy następują nagle i nie możemy się do niej przygotować. Jak więc zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Niemczech, aby nie stracić ubezpieczenia i otrzymać zasiłek?

Rejestracja krok po kroku

Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich dwóch lat przepracowały na umowie o pracę co najmniej 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach można korzystać z pomocy po przepracowaniu 6 miesięcy. Podstawą do ubiegania się o świadczenia jest podjęcie pracy oskładkowanej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia (wyklucza to osoby pracujące „na czarno”). Osoby zatrudnione na właściwych warunkach mogą przez rok pobierać zasiłek Arbeitslosengeld (dwa lata w przypadku starszych pracowników). Zasiłek wynosi 60% wynagrodzenia netto i pobierany jest ze specjalnego funduszu, na którym gromadzone są środki odkładane z pensji pracowników na wypadek bezrobocia. Jeśli rodzina ma również na utrzymaniu dziecko to zasiłek bezrobotnego może wynosić 67%. Wniosek o rejestrację jako bezrobotny można złożyć w prosty sposób przez internet lub w lokalnym, niemieckim Urzędzie Pracy. Wniosek można założyć nawet 3 miesiące wcześniej, jeśli wiemy o planowanym zwolnieniu. Wnioski należy składać w języku niemieckim, więc przyda się znajomość języka lub posłużenie się tłumaczem (wnioski online). Wysokość świadczenia uzależniona jest od wcześniejszych zarobków, ilości okresów składkowych, wymiaru etatu, jaki może podjąć osoba ubiegająca się o zasiłek.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

  • dowód osobisty lub paszport,
  • zaświadczenie meldunkowe,
  • dokument potwierdzający wcześniejsze zatrudnienie,
  • wypowiedzenie umowy o pracę lub przedstawienie umowy na czas określony.

Czy jako bezrobotny mogę wrócić do pracy?

Oczywiście tak! Wymaga to jednak zgłoszenia, gdyż nie możemy zarówno pobierać zasiłku jak i pracować. Ujednolicone zasady obowiązują nas w całej Unii Europejskiej, dlatego jeśli otrzymaliśmy w Niemczech status bezrobotnego, a wróciliśmy do Polski i znaleźliśmy zatrudnienie należy to niezwłocznie zgłosić. Jeśli urząd odkryje, że pracujemy możemy otrzymać karę i wezwanie do zwrotu pobieranego zasiłku. W Niemczech osoby bezrobotne pozostają pod opieką tamtejszego Urzędu Pracy i mogą otrzymywać oferty pracy. Organizowane są również różne kursy i szkolenia mające za zadanie podnieść kwalifikacje. Warto z nich korzystać, bo są najczęściej darmowe.

Artykuł przygotowany przez: