Wybory – jak będą wyglądać w 2020 roku?

Kategorie artykułu: News

 

Wybory głowy państwa w Polsce odbywają się co 5 lat i tyle trwa kadencja prezydenta. Prezydent może pełnić swoją funkcję przez maksymalnie dwie kadencje. Wybory mogą zostać przeprowadzone w jednej lub dwóch turach. Pierwsza opcja ma miejsce, gdy jeden z kandydatów zdobędzie ponad 50% wszystkich głosów. Natomiast druga tura głosowania odbędzie się, jeżeli w pierwszej żaden z kandydatów nie zdobył większości głosów.

C:\Users\lukor\Desktop\wybory.png

W środę 3 czerwca 2020 roku marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała długo wyczekiwaną informację dotyczącą terminu wyborów. Tego samego dnia po południu postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 28 czerwca 2020 roku.

Wybory w tym roku odbędą się w formule mieszanej, co oznacza, że będziemy mieć wybór, czy chcemy udać się do lokalu wyborczego, czy też chcemy oddać swój głos korespondencyjnie.

Kto może głosować?

W wyborach prezydenckich swój głos mogą oddać wszyscy obywatele Polski posiadający czynne prawo wyborcze. W Polsce takie prawo przysługuje od ukończenia 18. roku życia (najpóźniej w dniu głosowania). Prawo do głosowania może zostać odebrane tylko prawomocnym wyrokiem sądowym (poprzez pozbawienie praw publicznych) albo Trybunału Stanu. Głosować nie mogą również osoby ubezwłasnowolnione.

Głosowanie korespondencyjne

Ten rodzaj głosowania to nasz wybór. Jeżeli chcemy skorzystać z opcji głosowania korespondencyjnego należy pamiętać o obowiązujących terminach:

  • do 16 czerwca – czas na zgłoszenie chęci korespondencyjnego głosowania przez osoby mieszkające w Polsce;

Aby zgłosić wolę takiej formy oddania głosu należy, udać się do urzędu gminy lub skorzystać ze strony: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce. Należy zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem, sprawdzić swoje dane, wybrać metodę odbioru pakietu wyborczego oraz wybrać urząd, do którego wysyłamy zgłoszenie.

  • do 23 czerwca – termin otrzymania pakietu wyborczego. Uzupełniony pakiet należy odesłać najpóźniej do 26 czerwca. Otrzymany pakiet można również wrzucić do urny w lokalu wyborczym;
  • do 26 czerwca – ostatni dzień na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego przez osoby, które są objęte kwarantanną lub muszą przebywać w izolacji.

Osoby, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęła się później niż 5 dni przed wyborami mogą zgłosić chęć do oddania głosu w formie korespondencyjnej do drugiego dnia przed wyborami.

Głosowanie tradycyjne

Osobiście można oddać głos w lokalu wyborczym 28 czerwca od godziny 7 rano do 21 wieczorem.

W związku z aktualną sytuacją głosowanie będzie przebiegało nieco inaczej niż zwykle. Komisje wyborcze wyposażone będą w jednorazowe rękawiczki, przyłbice i maseczki filtrujące oraz płyny do dezynfekcji. Pomieszczenia muszą być wietrzone.

Wyborca, przed wejściem do lokalu zobowiązany będzie zdezynfekować dłonie. Warto mieć ze sobą długopis, aby uniknąć używania go po kimś, kto wcześniej oddał swój głos. W lokalu będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Ze względu na obostrzenia sanitarne możemy spodziewać się kolejek przed lokalami wyborczymi.

Głosowanie za granicą

Głosowanie za granicą odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 roku między godziną 7 rano a 21 wieczorem. Wyjątkiem są obwody głosowania utworzone w krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, gdzie głosowanie przypadnie na sobotę 27 czerwca 2020 roku.

Głosowanie w utworzonych za granicą obwodach będzie się odbywało osobiście lub korespondencyjnie, a w niektórych miejscach ze względu na aktualną sytuację epidemiczną możliwe będzie tylko głosowanie korespondencyjne. W części obwodów ze względu na kwestie organizacyjne czy techniczne, możliwe będzie tylko osobiste oddanie głosu.

Ważne terminy to:

  • 13 czerwca – do tego dnia Polacy chcący głosować za granicą muszą zgłosić taką chęć konsulowi. Konsulat nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, ustnie, za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie wiadomości mailowej. Dane kontaktowe konsulatów można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie;
  • 22 czerwca – ostateczna data wysłania pakietów do wyborców przez konsula;
  • 26 czerwca – dzień, w którym konsul musi posiadać wszystkie pakiety z oddanymi głosami.

C:\Users\lukor\Desktop\pen-2181101_1920.jpg

Przebywasz poza miejscem zameldowania? Dopisz się do spisu wyborców

Każdy, kto ma prawo do głosowania może dopisać się do spisu wyborców. Dopisać należy się w sytuacji, gdy chcemy zagłosować w wyborach prezydenckich, ale nie będzie nas w miejscu stałego zamieszkania lub tam, gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można napisać samodzielnie. Musi on zawierać dane takie jak imiona, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres oraz adres pobytu czasowego w dniu wyborów. Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym chcemy oddać swój głos.

Ze względu na trwający stan epidemii rekomenduje się dopisywanie do spisu wyborców on-line.

Wniosek składamy przez platformę ePUAP, a profil zaufany zakładamy specjalnie do korzystania z tej platformy, albo przy okazji korzystania z bankowości elektronicznej.

Aby złożyć wniosek on-line należy zalogować się do strony https://login.gov.pl/login/login?ssot=mdyl7hrgpx0qkg37sqok, wypełnić wniosek i wskazać powód, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców. Wniosek można podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Automatyczne potwierdzenie wysłania wniosku otrzymujemy na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail wskazany we wniosku. Dopisać się do spisu wyborców możemy do 23 czerwca 2020 roku.

 

W oczekiwaniu na głosowanie, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym sondażu dotyczącym wyboru kandydata na prezydenta. Ankieta znajduje się tutaj . Liczymy na Twój głos!

 

Artykuł przygotowała Sandra Tyl