Konferencja SAO 2019

Kategorie artykułu: News

Najważniejsze zmiany jakie czekają w 2020 r. przedsiębiorców delegujących do UE, kontrole realizowane przez ZUS i GIP oraz wpływ zmian na delegowanie do Francji i Niemiec, były głównymi tematami VII Konferencji SAO: Delegowanie pracowników do UE. Między Dyrektywą i Rozporządzeniem, która odbyła się 17 października 2019 w Warszawie w Hotelu Double Tree by Hillton.

Wydarzenie otworzył Maciej Kopaczyński, Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki i Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Przewodniczący przybliżył uczestnikom działania prowadzone przez Sekcję Agencji Opieki SAZ. Sekcja Agencji Opieki koncentruje się na przeciwdziałaniu pracy niezarejestrowanej, promowaniu dobrych praktyk w delegowaniu pracowników, wymianie wiedzy i doświadczeń, a także śledzeniu zmian prawnych.

Pierwszy panel – Panel Europejski koncentrował się na tematyce nadchodzących zmian w zakresie Dyrektywy 2018/957/UE zmieniającej Dyrektywę 96/71/WE. Margareta Przybyła przedstawiła zebranym aktualny stan prac w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Wskazała również najważniejsze zmiany jakie czekają przedsiębiorców delegujących do UE. A co przed nimi? Rewizja rozporządzeń ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – ważą się losy definicji siedziby firmy (Art14.5.aRozp987/2009) i raport Komisji Europejskiej nt. implementacji dyrektywy wdrożeniowej. Margareta Przybyła przedstawiła również zmiany jakie ostatnio miały miejsce w Parlamencie Europejskim.

Następnie pani Grażyna Sypniewska przedstawiła uczestnikom zasady rozstrzygania sporów w zakresie ustawodawstwa właściwego z perspektywy władzy właściwej. Zainteresowanie odbiorców szczególnie skoncentrowało się na składającej się z czterech etapów procedurze rozstrzygania sporów.

Ostatnia w panelu głos zabrała Mecenas Joanna Torbé, która przedstawiła praktyczne aspekty nadchodzących zmian.

Drugi Panel w znacznej części dotyczył kontroli zarówno tych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i Główny Inspektorat Pracy. Zanim jednak przeszliśmy do kontroli głos zabrał pan Remigiusz Borowski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, który przybliżył uczestnikom zasady działania Europejskiego Urzędu Pracy. Kolejno głos zabrał Krzysztof Delert-Urban, specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przedstawił zagadnienia kontroli A1 przez pracowników ZUS.

Główny Inspektorat Pracy reprezentował pan Dariusz Górski, który opowiedział o praktyce kontroli realizowanych przez GIP. Całość panelu podsumowała mec. Joanna Torbé, z kancelarii Joanna Torbé i Partnerzy, która przybliżyła uczestnikom wybrane orzecznictwo i jego praktyczne znacznie.

Kolejny panel dotyczący wpływu zmian na delegowanie do Francji i Niemiec otworzyła mec. Hanna Goutierre. Pani Mecenas przybliżyła uczestnikom zmiany, jakie są planowane  dla firm delegujących pracowników do Francji w świetle nowej Dyrektywy 2018/957. Uczestników zaintrygowały szczegóły dotyczące kontroli władz francuskich a także obowiązek przestrzegania francuskiego maksymalnego wymiaru czasu pracy i urlopów.

Kolejny preleget Krzysztof Jakubowski, wiceprzewodniczący Sekcji Agencji Opieki zaprezentował uczestnikom praktykę firm delegujących do Francji. Uczestnicy poznali przykłady kontroli w praktyce wraz zindeksem niezbędnych dokumentów.

Część związana z delegowaniem do Niemiec należała do mec. Dominiki Latawiec-Chara, mec. Georga Erkierta, mec Michała Jana Jaworskiego i mec. Richarda Pietrzyka. Mec. Dominika Latawiec-Chara i mec. Georg Erkiert pokazali uczestnikom różnice między pracą tymczasową a ousourcingiem w delegowaniu pracowników za naszą zachodnią granicę. Z kolei mecenasi Jaworski i Pietrzyk przedstawili aktualne stawki minimalnego wynagrodzenia w Niemczech i sposoby ich naliczania.

Konferencję zakończył wykład mec. Joanna Torbé o modelach bizesowych i sposobach zatrudniania w świetle nowej Dyrektywy.

 Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i szereg ważnych i wnikliwych pytań!