Poziomy języka niemieckiego w ATERIMA MED

Kategorie artykułu: News, Szkolenia

Stopień znajomości języka niemieckiego to najważniejszy, obok doświadczenia w opiece, warunek zatrudnienia w ATERIMA MED. Dlatego też, opiekunowie zainteresowani pracą w tej firmie często pytają, jakie umiejętności językowe należy posiadać, by pomyślnie przejść rekrutację i zakwalifikować się do wybranego poziomu znajomości niemieckiego. Wyjaśnienie znajdziecie w tym artykule.

Po odesłaniu do ATERIMA MED formularza rekrutacyjnego można spodziewać się telefonu od przedstawicieli firmy. Skontaktują się, by dopytać o brakujące informacje i sprawdzić poziom znajomości języka niemieckiego. W ramach tej rozmowy weryfikują, czy kandydatka poradzi sobie za granicą. Umiejętności językowe wiążą się też z wysokością wynagrodzenia oraz czasem oczekiwania na wyjazd. Innymi słowy – im lepiej mówisz po niemiecku, tym więcej zarobisz i tym szybciej uda się znaleźć ofertę dla Ciebie.

Ile należy więc umieć, by zakwalifikować się na wybrany poziom znajomości niemieckiego w ATERIMA MED?

Wyróżniamy cztery poziomy:

  1. POZIOM PODSTAWOWY

Kandydatka na tym poziomie językowym ma opanowane słownictwo z zakresu życia codziennego (np. samochód, krzesło, kuchnia etc.), zakupów i gotowania (produkty spożywcze) i jest w stanie nazywać konkretne czynności (np. pomogę się pani ubrać). Ważne jest używanie słów w odpowiednim kontekście.

Od osoby znającej niemiecki w stopniu podstawowym nie oczekuje się poprawności gramatycznej, np. używania poprawnych końcówek czasowników. Nie jest też wymagane budowania pełnych zdań, wystarczające są równoważniki, które dzięki właściwemu doborowi słów będą zrozumiałe dla rozmówcy.

Kandydatka powinna rozumieć proste komunikaty po niemiecku związane z wcześniej wymienionymi zakresami słownictwa. Na tym poziomie naturalne są problemy ze zrozumieniem skomplikowanych zdań.

  1. POZIOM KOMUNIKATYWNY

Od osób z komunikatywną znajomością języka wymaga się znajomości słownictwa w tych samych obszarach, co w przypadku poziomu podstawowego. Zakres słów powinien być jednak bogatszy.

Osoba na tym poziomie językowym potrafi zbudować krótkie zdanie. Stara się komunikować, na tyle na ile potrafi, przekazywać treści spontanicznie (tzn. bez dłuższego zastanawiania się) nawet jeśli nie są w pełni poprawne gramatycznie.

Kandydatka nie ma większych problemów ze zrozumieniem niemieckiego rozmówcy. Jeśli czegoś nie rozumie – potrafi poprosić o powtórzenie zdania i zrozumieć je w zmienionej formie.

  1. POZIOM DOBRY

Osoba z dobrą znajomością niemieckiego posiada słownictwo z szerszego zakresu tematów. Mówi płynnie, komunikuje się swobodnie, szybko reaguje na pytania – odpowiada spontanicznie, nie potrzebuje czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią.

Kandydatka buduje złożone zdania. Ma świadomość zasad gramatyki, jednak zdarzają jej się błędy w tym zakresie.

Poziom dobry oznacza także brak problemów ze zrozumieniem niemieckiego rozmówcy nawet podczas dłuższych i skomplikowanych wypowiedzi.

  1. POZIOM BARDZO DOBRY

Kryteria kwalifikacji do bardzo dobrego poziomu znajomości języka niemieckiego są w większości analogiczne, jak w przypadku poziomu dobrego. Różnicą jest wyeliminowanie błędów gramatycznych. U osoby na najwyższym poziomie błędy te praktycznie nie występują.

Sprawdzaniem poziomu znajomości języka niemieckiego w ATERIMA MED zajmuje się dedykowany do tego zespół, który w przyjaznej atmosferze prowadzi rozmowy z kandydatkami. Przykładowej weryfikacji znajomości języka przez telefon posłuchać można tutaj.

Osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych zapraszamy do nauki z przygotowywanym przez ATERIMA MED najlepszym w Polsce kursie niemieckiego. Dostępne w jego ramach lekcje dla Opiekunek jako jedyne z dostępnych w sieci wyposażone są nagrania audio!

ATERIMA MED