Straciłeś pracę za granicą? Sprawdź czy możesz starać się o zasiłek

Kategorie artykułu: News

 

Kiedy mamy problem ze znalezieniem nowej pracy, możemy starać się o zasiłek, który państwo wypłaca przez jakiś czas. Aby uzyskać zapomogę, należy zarejestrować się w odpowiednim urzędzie i otrzymać status osoby bezrobotnej.

Gdzie zostanie wypłacony zasiłek, kiedy przebywamy za granicą? Wszystko zależne jest od miejsca zamieszkania lub stałego pobytu i statusu zatrudnienia. Starając się o zasiłek dla bezrobotnych, nasze obywatelstwo nie ma znaczenia.

C:\Users\lukor\Desktop\shopping-1761237_960_720.jpg

Utrata pracy a zasiłek za granicą

W przypadku utraty pracy i chęci pozostania w kraju, w którym byliśmy zatrudnieni, należy ubiegać się o zasiłek w tym właśnie kraju. Rejestrując się w urzędzie jako osoba bezrobotna, zyskujemy traktowanie takie, jak obywatele tego kraju. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na okresy pracy, które są wymagane, aby zakwalifikować się do należnego zasiłku oraz okres, na jaki świadczenia są wypłacane. Często również należy przedstawić formularz U1, który potwierdza okresy zatrudnienia i odprowadzane składki.

Jeżeli po utracie pracy chcemy wrócić do swojego kraju, należy skontaktować się z urzędem w miejscu, w którym planujemy pobierać zasiłek. Ważne jest, aby dowiedzieć się, czy mimo czasu spędzonego za granicą przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych w Polsce.

Niemcy

W Niemczech osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek wynoszący do 60% średniej pensji netto. Na przykład osoba zarabiająca miesięcznie 1500 euro, może otrzymać 900 euro netto zasiłku. Czas, przez jaki możemy otrzymywać zasiłek, zależny jest od okresu zatrudnienia. Osoby, które były zatrudnione przez rok, otrzymają świadczenie przez okres 6 miesięcy. Pracownik zatrudniony przez 1,5 roku może starać się o zasiłek na 9 miesięcy, a osoba, która pracowała przez rok i 8 miesięcy, może otrzymywać wypłatę przez 10 miesięcy.

Gdy okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych dobiegnie końca, a osoba podbierająca świadczenie nadal nie znajdzie pracy, może liczyć na dalszą pomoc od państwa. Aby osoba bez źródła dochodu nie straciła mieszkania, miasto opłaca czynsz. Dodatkowo możemy otrzymać 400 euro miesięcznie zasiłku socjalnego, który musi wystarczyć nam na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Szwajcaria

W Szwajcarii zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 200 dni roboczych. Osoby, które były zatrudnione przez co najmniej 1,5 roku, mogą otrzymywać świadczenie przez 250 dni.

Podstawowy zasiłek to 70% średniego wynagrodzenia. Osoby, które utrzymują niepełnoletnie dziecko lub ich wynagrodzenie nie przekraczało wcześniej 3797 franków, mogą starać się o świadczenie w wysokości 80%. Na przykład osoba zatrudniona w rolnictwie, otrzymująca wynagrodzenie podstawowe w wysokości 3140 franków, może otrzymywać zasiłek w wysokości 2512 franków przez około 10 miesięcy.

Austria

W Austrii zasiłek wynosi do 55% dotychczasowego wynagrodzenia netto. Osoba, która była zatrudniona przez co najmniej rok, może otrzymywać świadczenie przez 20 tygodni. Jeżeli nasz okres zatrudnienia przekroczył 3 lata, możemy starać się o prawo do zasiłku wypłacanego przez 30 tygodni.

Wyjątkiem są osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia. Osoby takie nabywają prawo do zasiłku już po przepracowaniu 6 miesięcy.

Czechy

O zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które przepracowały co najmniej rok, w okresie ostatnich 3 lat od daty zarejestrowania się w urzędzie.

Wysokość zasiłku wyliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia uzyskiwanego w okresie ostatniego zatrudnienia. Przez pierwsze dwa miesiące otrzymamy 65%, przez kolejne dwa 50% a w ciągu pozostałych miesięcy 45% średniego wynagrodzenia. Okres pobierania świadczenia dla osób poniżej 50 roku życia wynosi 5 miesięcy. Osoby pomiędzy 50 a 55 rokiem życia mogą otrzymywać zasiłek przez 8 miesięcy, a osobom powyżej 55 roku życia wypłacanie świadczenia przysługuje przez okres 11 miesięcy.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii obowiązują dwie podstawowe formy zasiłku dla bezrobotnych oraz jedna dodatkowa.

Contribution-based to świadczenie wypłacane przez okres do 182 dni, a jego wysokość zależna jest od wysokości składek na NationalInsurance.

Income-based to zasiłek przeznaczony dla osób, które nie odprowadziły wystarczającej liczby składek lub nie osiągnęły wystarczających dochodów.

New style to świadczenie przeznaczone dla osób, które były zatrudnione i opłacały składki ubezpieczenia społecznego Class 1 NI w ciągu ostatnich 2-3 lat.

Kwoty zasiłków ustalane są na każdy rok podatkowy. W 2019 roku zasiłek contribution-based dla osoby, która nie ukończyła 25 roku życia, wynosił 57,90 funtów na dwa tygodnie. Osoba, która ukończyła 25 lat, mogła otrzymać 73,10 funtów, a pary, których członkowie ukończyli 18 lat, mogły razem otrzymać 114,85 funtów.

Wysokość świadczenia income-based, uzależniona jest od indywidualnej sytuacji życiowej osoby starającej się o przyznanie zasiłku. Maksymalna kwota dla osoby samotnej może wynosić tyle, co podstawowa stawka w świadczeniu contribution-based.

Norwegia

Aby móc starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii należy udokumentować, że osiągnięto wcześniej odpowiednio wysokie dochody. Osoba ubiegająca się o świadczenie ma do wyboru dwie możliwości przedstawienia swoich zarobków. Dochód za poprzedni rok musi wynosić nie mniej niż 140 452 korony lub dochód za ostatnie trzy lata musi przekroczyć kwotę 280 902 koron. Na podstawie wybranej opcji obliczana jest podstawa wyliczenia średniego dochodu. Wysokość zasiłku jak w większości przypadków uzależniona jest od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Osoba, której dochód wynosił minimum dwukrotnie więcej niż kwota bazowa wymiaru świadczeń, czyli więcej niż 187 268 koron, może otrzymywać zasiłek przez 104 tygodnie. Jeżeli zarobki wynosiły mniej, świadczenie wypłacane jest przez 52 tygodnie.

Holandia

Świadczenie dla bezrobotnych w Holandii przysługuje osobom, które w okresie 36 tygodni przepracowały co najmniej 26 tygodni. Czas spędzony na urlopie czy zwolnieniu lekarskim nie jest zaliczany do przepracowanych dni, np. będąc na dziewięciomiesięcznym kontrakcie, można nie pracować przez 10 tygodni.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres od 3 do 38 miesięcy. Wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie zarobków z ostatnich 36 tygodni. Przez pierwsze dwa tygodnie osoba zarejestrowana jako bezrobotna otrzymuje do 75% średniego wynagrodzenia. Za kolejne miesiące otrzymujemy 70%.

Artykuł przygotowany przez: Sandrę Tyl