Telefoniczne dyżury ekspertów w ATERIMA MED

Kategorie artykułu: News

Opiekunowie osób starszych zatrudnieni w ATERIMA MED mogą korzystać z bezpłatnych telefonicznych konsultacji z ekspertami. Jakich? Wybór jest duży, bo po drugiej stronie słuchawki czekają pielęgniarki, psycholog, lektor języka niemieckiego oraz prawnik.

Dyżury doświadczonych pielęgniarek

W pracy każdego opiekuna osób starszych zdarzają się ciężkie chwile i stresujące sytuacje spowodowane stanem zdrowia podopiecznego. W ATERIMA MED wszyscy opiekunowie, którzy podczas opieki nad seniorem potrzebują zasięgnąć merytorycznej porady, od poniedziałku do piątku mogą skorzystać z dyżurów pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem.

Podczas dyżurów pielęgniarek najczęściej poruszane są kwestie dotyczące, m. in.:

  • opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na demencję lub chorobę Alzheimera,
  • sposobów radzenia sobie z agresją, apatią i innymi zaburzeniami zachowania u seniorów,
  • metod aktywizacji podopiecznego,
  • prawidłowej diety seniora,
  • prawidłowego wykonywania transferu
  • opieki nad osobami z sondą PEG, cewnikiem i stomią.

Więcej na temat dyżurów można znaleźć tutaj.

Wsparcie w trudnych chwilach

Stres i poczucie bezradności w pracy opiekunki często wiąże się z pogarszającym się stanem zdrowia seniora. Rozłąka z bliskimi i tęsknota za krajem pogłębiają uczucie osamotnienia – to też źle wpływa na kondycję psychiczną opiekunów. Konsekwencją stresu może być np. syndrom wypalenia zawodowego, a nawet depresja.

W każdy czwartek opiekunowie zatrudnieni w ATERIMA MED mogą szczerze porozmawiać i otrzymać poradę od eksperta, Magdaleny Michalskiej – praktyka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami w trudnej sytuacji zawodowej i rodzinnej.

Ekspert ATERIMA MED podczas rozmów udziela porad związanych m.in. z radzeniem sobie z różnymi rodzajami stresujących sytuacji w codziennej opiece, zaburzeniami nastroju podopiecznego chorego na demencję lub chorobę Alzheimera oraz radzeniem sobie z odchodzeniem i śmiercią seniora. Więcej informacji na temat tego dyżuru można znaleźć tutaj.

Dyżury lektora języka niemieckiego

Wielu opiekunów osób starszych pracujących w Niemczech ma problem z mówieniem po niemiecku. Nauka języka – szczególnie na własną rękę – nie należy do najprostszych. Właśnie do takich osób skierowany jest dyżur lektora.

Wszyscy opiekunowie ATERIMA MED, którzy mają pytania dotyczące gramatyki, chcą skonsultować zasady tworzenia zdań lub mają problemy ze swobodnym mówieniem po niemiecku mogą zasięgnąć porady nauczyciela dwa razy w tygodniu.

Konsultacje prawne

Celem telefonicznych konsultacji prawnych jest pomoc w rozwiązaniu problemów opiekunów osób starszych zatrudnionych w ATERIMA MED. Chodzi o sprawy i kłopoty, które martwią opiekunów, a ich rozwiązanie wydaje się dla nich trudne lub skomplikowane.

Konsultacje prawne są skierowane do opiekunów, którzy:

  • mają nierozwiązane kłopoty z wcześniejszym pracodawcą,
  • mają podejrzenie, że w przeszłości zostali ofiarą handlu ludźmi lub pracy przymusowej,
  • borykają się ze skomplikowanymi sprawami rodzinnymi,
  • są w sytuacji „bez wyjścia”, w której być może pomocny byłby prawnik.

Konsultacje telefoniczne z prawnikiem pomogą wyjaśnić często zawiłe lub niezrozumiałe przepisy prawne, wskazać wiele rozwiązań problemów i rozwiać wszelkie wątpliwości. Każdy z opiekunów może liczyć na profesjonalne podejście, bezstresową atmosferę i pełną dyskrecję.

Wsparcie dla opiekunów

Z pomocą kompetentnej i doświadczonej osoby, która doskonale orientuje się w temacie, rozwiązanie problemów pozornie „bez wyjścia” może okazać się tylko kwestią czasu.