Ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne dla Opiekunek na niemieckich warunkach

Kategorie artykułu: News

Praca na niemieckich warunkach staje się coraz bardziej popularną alternatywą dla modelu delegowania. W niniejszym artykule poruszymy kwestie ubezpieczeń społeczno- zdrowotnych opiekunek, które zdecydują się na pracę na niemieckich warunkach, a także porównamy ich warunki ubezpieczeniowe z warunkami opiekunek, które świadczą swoje usługi w ramach ubezpieczenia polskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemieckiej Kasie Chorych daje Opiekunkom pracującym w Niemczech znaczne korzyści w porównaniu do ubezpieczenia w Polsce. Opiekunki wyjeżdżające do Niemiec w ramach delegowania, często narzekają na świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia i ze względu na liczne ograniczenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Karty EKUZ, decydują się na dodatkowe polisy prywatne.

Minusy korzystania z Karty EKUZ:

  • długi czas oczekiwania na wyrobienie Karty (chociaż Karta EKUZ działa wstecz, to jednak jej brak w momencie wypadku czy wizyty u lekarza wiąże się często z koniecznością poniesienia kosztów leczenia we własnym zakresie z możliwością ubiegania się o zwrot kosztów we właściwym oddziale NFZ);
  • ograniczona liczba placówek, które działają w obrębie publicznego systemu ochrony zdrowia w Niemczech (koszty leczenia uzyskanego w placówce funkcjonującej poza tym systemem Opiekunka pokrywa na takiej samej zasadzie jak wyżej);
  • ograniczony zakres ubezpieczenia;
  • problemy ze zwrotem poniesionych kosztów (wiele Opiekunek skarży się, że NFZ wykorzystuje luki i dokonuje niekorzystnych interpretacji).

W porównaniu z problemami, jakie wiążą się z kartą EKUZ, korzystanie z niemieckich kart (AOK bądź DAK) jest niezawodne. Karty te obejmują dużo większy zakres ubezpieczeń, a Opiekunki nie muszą wykładać własnych pieniędzy ani toczyć bojów z NFZ o odzyskanie poniesionych kosztów. Czas oczekiwania na wyrobienie niemieckiej karty jest też dużo krótszy (nie trzeba tu czekać – jak w przypadku EKUZ – na uprzednie poświadczenie formularza A1), a jeszcze przed wyrobieniem karty możliwe jest niemal natychmiastowe otrzymanie potwierdzenia ubezpieczenia. W zasadzie od pierwszego dnia wykonywania pracy, Opiekunka zyskuje pełen komfort korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez obawy, że będzie musiała ponosić koszty we własnym zakresie i często też bez konieczności zawierania dodatkowych prywatnych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie emerytalne

Uzyskanie prawa do pobierania niemieckiej emerytury jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

  • osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (dla osób ubezpieczonych, które urodziły się przed 1947 rokiem, ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat; dla osób, które urodziły się po 1947 roku, wydłuża się on o kilka do kilkunastu miesięcy)
  • przepracowanie wymaganego okresu ubezpieczeniowego (minimum pięć lat składkowych przy czym pod uwagę bierze tutaj miesiące, a nie lata. Uznaje się przy tym, że każdy rok ma 12 miesięcy, a miesiąc kalendarzowy, w którym choć w części wystąpił okres ubezpieczeniowy, liczy się jako cały miesiąc)

Po osiągnięciu wymaganego wieku i spełnieniu okresów ubezpieczeniowych, prawo do otrzymania świadczenia z Niemieckiej Kasy Chorych przysługuje niezależnie od prawa do świadczeń emerytalnych w Polsce (możliwe jest zatem otrzymywanie dwóch emerytur). Co ważne, w wypadku gdy wymagane okresy ubezpieczeniowe dla uzyskania emerytury w Niemczech nie zostaną spełnione, okresy ubezpieczeniowe wypracowane w Niemczech liczą się do okresów ubezpieczeniowych wypracowywanych w Polsce. Wybierając warunki niemieckie, nie muszą się Państwo martwić o to, że okresy wykonywania usług opiekuńczych nie będą wliczane do emerytury. Niezależnie od tego jak długo będziecie świadczyć usługi opieki w tym właśnie modelu!

Kompletne porównanie ubezpieczenia emerytalnego w modelu delegowania i na niemieckich warunkach pod kątem ich atrakcyjności może nastąpić tylko po uzyskaniu odpowiedzi na najważniejsze pytanie, tzn. od jakich kwot są odprowadzane składki w danym modelu.