W jakim wieku można zacząć pracę na terenie krajów europejskich?

Kategorie artykułu: News

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy za granicą, lecz nie wiesz czy ze względu na młody wiek będzie to zgodne z prawem obowiązującym na terenie Niemiec, Austrii czy Holandii? Przygotowaliśmy zbiór najważniejszy informacji na temat przepisów pracy.

Ograniczenia wiekowe na terenie Unii Europejskiej

Zgodnie z przepisami UE pracodawca nie może zatrudnić młodzieży poniżej 15 roku życia. Dolna granica wieku może być wyższa w krajach UE, w których powszechny obowiązek szkolny kończy się później niż w wieku 15 lat. Osoby poniżej 15 roku życia mogą, po uzyskaniu przez pracodawcę uprzedniej zgody od rodzica czy opiekuna prawnego, być zatrudniane do udziału w działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.

Dzieci w wieku od 14 do 15 lat mogą pracować w ramach systemu kształcenia połączonego z pracą lub systemu kształcenia zawodowego. Dzieci, które mają przynajmniej 14 lat (a w niektórych przypadkach 13 lat), można również zatrudnić do wykonywania lekkich prac.

Zmiany w polskich przepisach

Od września 2018 roku można zatrudnić osoby, które ukończyły 15 lat. Grupa tzw. pracowników młodocianych obejmuje teraz wszystkie osoby od 15 do 18 roku życia. Pełnoprawnym pracownikiem stać się może pełnoletnia osoba, czyli która ma skończone 18 lat.

Holandia

W Holandii prawo do pełnej stawki godzinowej uzyskuje się dopiero w wieku 21 lat. Wiek ten został ostatnio znacznie obniżony z 23 lat. Każda osoba poniżej 21 roku życia uważana jest za osobę „mniej wydajną”, więc nie otrzymuje pełnej przysługującej stawki. Jako młodocianego pracownika uznaje się już osobę, która skończyła 15 lat, jednak ze względu na wiek zarobi ona znacznie mniej od 21 latka. Rynek pracy dla młodzieży w Holandii jest doskonale zorganizowany i nie brak tam dla niej wakacyjnych ofert.

Niemcy

Niemieckie prawo zakazuje zatrudniania poniżej 14 roku życia. Pierwszą pracę dziecko może podjąć jedynie za zgodą rodzica, będzie to praca niewymiarowa godzinowo. Przepisy pozwają na dwie godziny, a w rolnictwie na trzy, dziennie w ciągu pięciu dni roboczych między 8:00 a 18:00. Młodzież od 15 do 17 wieku życia może pracować maksymalnie przez cztery tygodnie w roku osiem godzin dziennie w 40-gdzinnym tygodniu pracy.

Płaca minimalna obowiązuje dopiero od ukończenia 18 roku życia oraz w przypadku drobnego zatrudnienia, w którym wynagrodzenie nie przekracza 450 euro miesięcznie.

Austria

W Austrii małoletni mogą podjąć pracę od 16 roku życia. Prawo przewiduje jednak odstępstwo – dzieci od 13 roku życia mogą pracować w firmach rodzinnych. Tak, jak w wielu innych krajach osoby, które nie ukończyły 18 lat nie mogą wykonywać zadań, które mogłyby zaszkodzić ich zdrowiu czy moralności. Dobrym przykładem jest np. kontakt z alkoholem. Niepełnoletnie osoby mogą pracować jedynie w przedziale czasowym 7:00 – 20:00, maksymalnie do 40 godzin tygodniowo.

Islandia

Umowę o pracę na Islandii możesz zawrzeć już w wieku 16 lat. Pracodawcy mają jednak obowiązek chronić młodocianych pracowników przed pracą w trudnych i niebezpiecznych warunkach, w niektórych branżach obowiązują też ograniczenia czasu pracy.

Pamiętaj, że wyżej wymienione informacje dotyczą tylko zatrudnienia zgodnym z prawej danego kraju.

 

Artykuł przygotowany przez firmę Silverhand