Wiza do Angli – o nowym systemie punktowym

Kategorie artykułu: News

 

Brytyjska Izba Gmin przyjęła projekt ustawy o imigracji. Ustawa wraz z zakończeniem okresu przejściowego po brexicie ma zakończyć swobodny przepływ osób z Unii Europejskiej oraz wprowadzić obowiązujący wszystkich, punktowy system imigracyjny.

Za przyjęciem projektu przygotowanego przez rząd opowiedziało się 342 posłów, przeciwko było 248. Projekt ustawy został teraz skierowany do Izby Lordów, od której będzie zależało podjęcie ostatecznej decyzji i sprawdzenie projektu pod względem prawnym.

Dane Wyjściowe, Drzwi, Tarcza, Uwaga, Brexit, Wejście

„Dziś zrobiliśmy doniosły pierwszy krok w kierunku zakończenia swobodnego przemieszczania się i odzyskania kontroli nad naszymi granicami, realizując priorytety ludzi. Nasz solidniejszy i bardziej sprawiedliwy system imigracyjny oparty na punktach będzie przyciągał najzdolniejszych i najlepszych z całego świata, dając pierwszeństwo przyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii ze względu na umiejętności, które mają do zaoferowania, a nie na podstawie posiadanego paszportu” – Kevin Foster, wiceminister ds. przyszłych granic i imigracji.

Cel zmian

Jednym z głównych postulatów referendum w sprawie Brexitu było przejęcie kontroli nad granicami. Zdaniem Rządu ogólny poziom migracji powinien zostać zmniejszony. Dostęp do rynku pracy mają otrzymać tylko najlepsi i wykwalifikowani pracownicy, którzy wniosą istotny wkład w brytyjską gospodarkę i społeczeństwo. Oczywiście wszystko zależne będzie od ich umiejętności oraz bieżącego zapotrzebowania na daną profesję. Wraz z nadejściem nowego roku obywatele krajów europejskich i spoza UE będą traktowani jednakowo.

Do 31 grudnia 2020 roku, można jeszcze bez większych problemów wyjechać i osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Po przeprowadzce należy zarejestrować się w bazie migrantów obywateli UE, aby utrzymać stałe prawo do pobytu i pracy.

Punktowy system imigracyjny

13 lipca 2020 Rząd przedstawił szczegóły systemu punktowego.

Dla osób odwiedzających Wyspy Brytyjskie w celach turystycznych zmieni się niewiele. Obywatele państw Unii Europejskiej będą mogli przyjechać do Zjednoczonego Królestwa bez starania się o wizę, ale czas pobytu nie będzie mógł przekraczać jednorazowo sześciu miesięcy.

Od 1 stycznia 2021 roku, aby uzyskać prawo do pracy lub nauki w Wielkiej Brytanii konieczne będzie uzyskanie co najmniej 70 punktów w skali nowego systemu, z czego 50 punktów to kryteria obowiązkowe, takie jak znajomość języka angielskiego, oferta pracy od zatwierdzonego sponsora czy adekwatność umiejętności do oferty. Następne punkty mają być przyznawane zależnie od oferowanych zarobków, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze istnieje realne zapotrzebowanie na pracowników.

Oferta pracy od zatwierdzonego sponsora

Aby móc zatrudnić pracowników z UE od 2021 roku, każda firma, organizacja charytatywna czy szkoła będzie zobowiązana wystąpić o status zatwierdzonego sponsora. Chcąc podjąć pracę lub naukę w Anglii, będziemy więc musieli uzyskać ofertę od pracodawcy czy uczelni, która taki status posiada. Lista firm dostępna jest w dokumencie na rządowej stronie:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/918690/2020-09-17_Tier_2_5_Register_of_Sponsors.pdf.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy będą mogli starć się o wizę z programu Global Talent, polegającego na tym, że osoby z doświadczeniem z sektorów nauki, inżynierii, technologii i matematyki mają możliwość uzyskania wizy bez posiadania konkretnej oferty pracy.

Odpowiedni poziom kwalifikacji

Osoba ubiegająca się o wizę będzie musiała otrzymać ofertę pracy przynajmniej na poziomie RQF3, którego odpowiednikiem w Polskiej Ramie Kwalifikacji jest poziom 4. Oznacza to, że przyszły pracownik musi posiadać przynajmniej świadectwo dojrzałości.

Polską i Europejską Ramę kwalifikacji można sprawdzić na stronie https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk-i-europejska-rama-kwalifikacji-erk/.

Znajomość języka angielskiego

Kolejnym warunkiem uzyskania wizy jest udokumentowana znajomość języka na wymaganym poziomie. Jeżeli posiadamy dyplomu z anglistyki, niezbędne będzie uzyskanie poświadczenia od odpowiednich instytucji, przeprowadzających testy oraz wydających zaświadczenie, na jakim poziomie posługujemy się językiem angielskim.

Kategorie dodatkowe (wymienialne)

Jest to obszar, z którego należy otrzymać co najmniej 20 punktów.

Jeśli osoba starająca się o zatrudnienie nie otrzyma oferty pracy np. za wynagrodzenie warte 20 punktów lub wyższe, to nadal ma prawo ubiegać się o wizę, jeśli praca dotyczy sektora deficytowego, posiada doktorat związany z oferowaną pracą lub jest nowym uczestnikiem rynku pracy zgodnie z wytycznymi Komitetu Doradczego ds. Migracji (MAC).

Punktowy system imigracyjny w UK nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, co oznacza to, że może on zostać jeszcze zmodyfikowany i możliwe, że będzie bardziej elastyczny. MAC zauważył, że należy też wziąć pod uwagę, że wielu z wykwalifikowanych pracowników może nie zarobić wystarczająco dużo, aby spełnić opisane wymogi wynagrodzenia. Zaproponowano również, aby niektóre grupy pracowników mogły uzyskać zatrudnienie w Wielkiej Brytanii z pominięciem systemu punktowego (osoby pracujące w rolnictwie, rybołówstwie, kelnerzy, szklarze, stolarze czy tynkarze).

Do końca okresu przejściowego, Rząd i Izba Gmin mają czas na wprowadzenie zmian i modyfikacji dotyczących tego, jak ostatecznie będzie wyglądał system imigracyjny od 2021.

Artykuł przygotowała Sandra Tyl