Austria – uznanie kwalifikacji zawodowych

Kategorie artykułu: News

 

Podejmując decyzję o wyjeździe zarobkowym, większość osób chciałaby kontynuować pracę w swoim zawodzie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że profesje dzielą się na regulowane i nieregulowane. Warto więc sprawdzić, do jakiej kategorii należy zawód, który wykonujesz. W pierwszym przypadku wystarczające będzie przeprowadzenie procedury uznania kwalifikacji zawodowych, w drugim zaś niezbędne może okazać się ich ponowne uzyskanie.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, do której kategorii należy profesja, którą wykonujesz i na czym polega procedura uznania kwalifikacji zawodowych w Austrii.

Darmowe ilustracje Dokument

Co to są zawody regulowane?

Zawód nazywany jest regulowanym, jeżeli do jego wykonywania:

  • konieczne jest posiadanie dyplomu,
  • należy zdać specjalny egzamin,
  • niezbędne jest zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Jeśli zawód, który zamierzasz wykonywać, jest zawodem regulowanym, możliwe jest, że najpierw będziesz zobowiązany wystąpić o uznanie przez dany kraj Twoich kwalifikacji.

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych stosuje się w Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii. Lista zawodów regulowanych może być także różna ze względu na kraj. Aby uniknąć przykrej niespodzianki, warto jeszcze przed wyjazdem zajrzeć do europejskiej bazy zawodów regulowanych. Niestety w przypadku zawodów nieregulowanych, aby móc pracować w swoim zawodzie, niezbędne jest ponowne uzyskanie kwalifikacji na terenie Austrii.

Jak wygląda uznanie kwalifikacji zawodowych?

W Austrii nie ustalono jednolitych zasad formalnego uznawania kwalifikacji dla osób przybywających z zagranicy. Tryb uznawania kwalifikacji zależy zatem od obszaru, dla którego kwalifikacja jest potrzebna. Można wyróżnić cztery sposoby kwalifikacji:

  • uznanie zawodowe (akredytacja zawodowa) zawodów regulowanych,
  • nostryfikacja świadectw ukończenia szkoły i studiów,
  • uznanie stopni naukowych i posiadanych dyplomów niezbędnych do świadczenia pracy,
  • akredytacja certyfikatów handlowych.

Aby uzyskać uznanie kwalifikacji, należy złożyć pismo do Austriackiego Ministerstwa Pracy i Gospodarki, które wydaje zgodę na używanie tytułu wykwalifikowanego pracownika. Cała procedura może potrwać do 30 dni. Oczywiście możesz także pracować bez uznania kwalifikacji, ale w takiej sytuacji zostaniesz zatrudniony jako pomocnik, co wiąże się z mniejszym wynagrodzeniem.

Nie wiesz gdzie się zgłosić? Punkt kontaktowy dla migrantów:

Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen
1010 Wien, Hoher Markt 8/4/2/2
www.migrant.at
Zapisy telefoniczne: (01) 712 56 04
poniedziałek, środa i piątek 9:00-13:00
Wizyty przez e-mail: info@migrant.at

W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz język, w którym będziesz rozmawiać. Konsultant oddzwoni do Ciebie i odpowie na wszystkie pytania.

Jeżeli okaże się, że Twoja wiedza i umiejętności różnią się od tych, które wymagane są w Austrii do podjęcia pracy w danej branży, będziesz poproszony o wykonanie testu kwalifikacji zawodowych. Jeżeli masz odpowiednie kwalifikacje, egzamin nie powinien być problematyczny. Należy także wspomnieć, że jeżeli chcesz pracować w zawodzie, który jest regulowany, musisz znać język niemiecki. Jeżeli go nie znasz, musisz się nauczyć.

Pamiętaj, że jeżeli decydujesz się na emigrację z agencją pracy, większość formalności zostanie wykonana za Ciebie. Pracownicy agencji organizują sprawy urzędowe i pomagają w ewentualnym tłumaczeniu dokumentów. Jeżeli to Twój pierwszy wyjazd zagraniczny, warto rozważyć takie rozwiązanie.

Artykuł przygotowała Sandra Tyl