Dodatki szkolne w Europie

Kategorie artykułu: News

 

Polski system socjalny bardzo się zmienił od czasu wprowadzenia dodatku 500+ na każde dziecko. Wrzesień to jednak czas zwiększonych wydatków dla każdej rodziny z dziećmi. Uczniowie ponownie ruszają do szkół i muszą zaopatrzyć się w szkolne akcesoria, podręczniki i inne pomoce naukowe. Aby odciążyć nieco domowy budżet od 2008 roku funkcjonuje w Polsce również program „Dobry start”, który ma na celu „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, wspieranie rodziców w tym trudnym dla domowego budżetu czasie”. Dodatek ten wynosi 300 zł. Kwota ta pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z nowym rokiem szkolnym. Nie inaczej jest w innych europejskich krajach, które starają się wspierać rodziców w edukacji ich pociech.

Dodatki szkolne w Belgii

W Belgii każdej rodzinie, która pobiera zasiłek rodzinny (wypłacany rodzinom w Belgii, które posiadają dzieci, bez względu na osiągane dochody), przysługuje specjalny dodatek sierpniowy tzw. premia sierpniowa. Premia przyznawana jest na każde dziecko – od urodzenia do 24. roku życia. Kwota uzależniona jest w tym przypadku od wieku dziecka, który kwalifikowany jest do 4 przedziałów: 0-5 lat, 6-11 lat, 12-17 lat i 18-24 lata. Najniższy dodatek wynosi 20,81 euro, a najwyższy 83,23 euro.

Dodatek dla uczniów w Austrii

Rodziny w Austrii, które otrzymują dodatek Familienbeihilfe, uprawnione są do otrzymania dodatkowej wypłaty, tzw. trzynastki we wrześniu. Dodatek przyznawany jest na każde dziecko i uzależniony od jego wieku. Funkcjonują 4 kategorie wiekowe: do 6 lat, 3-9 lat, 9-18 lat i powyżej 19 lat. Najniższy dodatek wynosi 114 euro, najwyższy zaś 165,10 euro. To pokaźny zastrzyk w każdym domowym budżecie.

Niemiecki dodatek szkolny

U naszych zachodnich sąsiadów również funkcjonuje uczniowski dodatek. Jeśli rodzina korzysta już z Kinderzuschlag, to przysługuje jej również dodatek związany z edukacją dziecka. Dodatki rozpatrywane są w tym przypadku w kilku kategoriach i dotyczą: dofinansowania do wycieczek szkolnych, przyborów szkolnych, dojazdu ucznia do placówki edukacyjnej, wyżywienia. Na dodatek mogą liczyć tylko uczniowie, którzy pobierają naukę w niemieckich szkołach.

Dodatki szkolne w Holandii

W Holandii rodzice uczniów mogą ubiegać się o tzw. Kinderopvantoeslag, czyli dodatek mający za zadanie pokrycie wydatków związanych  z opieką nad dziećmi, w tym edukację. Aby otrzymać taki dodatek należy spełnić kilka warunków m. in. być zatrudnionym na terenie Holandii, posiadać taki sam meldunek jak dziecko. Co ważne dodatek przysługuje tylko na dzieci, które uczą się jeszcze w szkole podstawowej.

Dodatki dla rodziców uczniów w Szwecji

Szwecja również dba o dobry start w edukację swoich najmłodszych obywateli. Rodzice otrzymują dodatek na dziecko o nazwie Barnbidrag w wysokości 1050 koron miesięcznie do czasu, gdy dziecko ukończy 16. rok życia. Po tym czasie dodatek ten może być przyznany dalej na 10 miesięcy w roku, gdyż przyjmuje się, że młodzież w Szwecji powinna w okresie wakacyjnym samodzielnie próbować swoich sił i zarobić pierwsze pieniądze.

Artykuł przygotowany przez: