Utrata dokumentów za granicą – co zrobić?

Kategorie artykułu: News

 

Utrata dokumentów za granicą może przysporzyć nam wiele ogromnego stresu. Z kradzieżą czy zgubieniem dokumentów mogą wiązać się przykre konsekwencje jak chociażby kradzież tożsamości. Utrata dowodu osobistego, kart płatniczych lub paszportu przez osobę przebywającą za granicą, to także problemy związane z powrotem do kraju.

Co zrobić, gdy dokument, którym posługujemy się, przebywając poza granicami Polski zostanie skradziony lub zgubiony?

 

Karta Kredytowa, Debit, Kradzież, Karta Płatnicza

Zgłoś się na policję

Od razu, gdy stwierdzimy, że nie posiadamy dokumentów, powinniśmy udać się na najbliższy posterunek policji w celu zgłoszenia ich utraty. Jeżeli potrzebujemy pomocy w tłumaczeniu, musimy we własnym zakresie, poprosić o pomoc tłumacza, który pojedzie z nami na policję. Jeżeli przed wyjazdem wykupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie, warto zorientować się, czy nie obejmuje ono takiej usługi.

Ważne jest, abyśmy poprosili o dokument potwierdzający zgłoszenie utraty dokumentów. Będzie on niezbędny do ubiegania się pomoc ubezpieczyciela oraz uchroni on nas przed kradzieżą tożsamości i jej konsekwencjami.

WAŻNE – zaświadczenie o kradzieży, uzyskane na komisariacie, nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Udaj się do konsulatu

Jeżeli przebywamy, w jednym z krajów Unii Europejskiej możemy mieć pewność, że znajdziemy w nim polski konsulat.

Zgłaszając utratę dowodu, zgłaszamy jednocześnie potrzebę wyrobienia dokumentu tymczasowego, umożliwiającego powrót do kraju. Konsul poinformuje odpowiedni urząd gminy, który zastrzeże nasz dowód osobisty czy paszport. Tymczasowy paszport w uzasadnionych przypadkach można otrzymać już następnego dnia po zgłoszeniu. Standardowa procedura trwa kilka dni. Do wyrobienia dokumentu niezbędne jest jedno zdjęcie w formacie 35 mm x 45 mm, zaświadczenie o utracie dokumentów i uiszczenie opłaty konsularnej, której wysokość zależna jest od państwa pobytu i waha się między 30 a 40 euro. Jeżeli nie posiadamy żądanej kwoty, konsul zobowiązany jest pomóc nam skontaktować się z rodziną, która wniesie za nas opłatę. W wyjątkowych sytuacjach konsulat może wyrazić zgodę na wydanie dokumentów bez pobrania opłaty – w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani pożyczką do zwrotu kosztów po powrocie do Polski.

Warto podkreślić, że w konsulacie nie zgłaszamy wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Możemy zrobić to dopiero po powrocie do kraju. Dowód czy paszport wydany przez konsula ma charakter tymczasowy i jest wyrabiany na potrzeby umożliwienia powrotu do domu.

Jeżeli przebywamy w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, należy zgłosić się do przedstawiciela dowolnego państwa należącego do wspólnoty, gdzie otrzymamy pomoc w wyrobieniu Europejskiego Dokumentu Podróży (Emergency Travel Document), który umożliwi nam powrót do Polski.

Zastrzeż dokumenty i zgłoś się do ubezpieczyciela

Nigdy nie należy zwlekać ze zgłoszeniem utraty dokumentów, bez względu na to, czy jest to dowód osobisty, paszport lub karta płatnicza. Dokumenty można również zastrzec przez internet, co jest wygodnym rozwiązaniem. Wystarczy założyć bezpłatne konto BIK prowadzone przez Związek Banków Polskich. Korzystając z usługi, możemy wyłączyć swój dowód osobisty z obiegu i tym samym uchronić swoją tożsamość. Warto również skontaktować się ze swoim bankiem, aby zastrzec karty kredytowe i uchronić swoje konto.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach dodatkowo płatnej usługi assistance, oferują pomoc w przypadku utraty dokumentów czy gotówki. Najczęściej niestety polega to tylko na udzieleniu informacji, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Niektórzy ubezpieczyciele zwracają koszty wydania nowych dokumentów, gdy utrata nastąpi wskutek włamania, rozboju lub wymuszenia. Przed zakupem polisy należy zapoznać się dokładnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) i przysługującymi nam z tego tytułu świadczeniami. Aby dokonać zgłoszenia u ubezpieczyciela, jesteśmy zobowiązani przedłożyć dokumenty potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentów oraz dowód zapłaty za wydanie nowych lub tymczasowych.

Artykuł przygotowała Sandra Tyl