Przyszłość opieki nad osobami starszymi – trendy i perspektywy

Kategorie artykułu: News

 

Starzejące się społeczeństwo to zjawisko, które obserwujemy na całym świecie. ONZ prognozuje, że w nadchodzących latach będziemy zauważać znaczące zmiany demograficzne. Pod koniec 2022 roku na świecie żyło około 771 milionów osób mających 65 lat i więcej. Do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1,6 miliarda.

Starszy wiek wiąże się nie tylko z ryzykiem różnych chorób, ale również utraty sprawności, czy problemów z codziennym funkcjonowaniem. W raporcie GUS Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie można przeczytać, że 1/3 osób, które ukończyły 65 lat ma trudności z podstawowymi czynnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Sprawia to, że w przypadku bardziej skomplikowanych obowiązków wzrasta potrzeba pomocy od innej osoby.

W tym artykule sprawdzimy trendy i perspektywy dla pracy w sektorze opieki nad osobami starszymi.

Charaktery Starsi Ludzie Trzyma Opiek Zdrowotnej Ikony Ilustracyjne

Innowacje technologiczne w opiece nad osobami starszymi

  • Teleporady i różnego rodzaju narzędzia cyfrowe stały się integralną częścią opieki nad osobami starszymi. Są to instrumenty ułatwiające zdalne konsultacje ze specjalistami i ciągłą kontrolę stanu zdrowia podopiecznych. Urządzenia do zdalnego monitorowania śledzą parametry życiowe, takie jak tętno, ciśnienie krwi i poziom glukozy, umożliwiając pracownikom służby zdrowia wczesne wykrywanie problemów i szybką interwencję. Rozwiązania te pozwalają opiekunom zapewnić terminową i skuteczną opiekę, zmniejszając potrzebę częstych wizyt w placówkach opieki zdrowotnej i poprawiając jakość życia osób starszych.
  • Automatyczne dozowniki leków sprawiają, że starsi pacjenci przyjmują leki na czas i w prawidłowych dawkach. Urządzenia te można zaprogramować tak, aby dozowały leki o określonych porach i wysyłały powiadomienia na telefon do opiekunów w przypadku pominięcia dawki. Automatyzacja zmniejsza ryzyko błędów w przyjmowaniu leków i poprawia przestrzeganie planów leczenia.
  • Technologie inteligentnego domu optymalizują opiekę nad osobami starszymi, tworząc bezpieczniejsze i bardziej komfortowe środowisko życia. Systemy automatyki domowej kontrolują oświetlenie, temperaturę i bezpieczeństwo, ułatwiając osobom starszym zarządzanie gospodarstwem domowym.
  • Urządzenia monitorujące zdrowie, takie jak zegarki, czy monitory fitness, sprawdzają szereg wskaźników zdrowotnych, w tym tętno, sen i aktywność fizyczną. Wiele tego typu urządzeń jest wyposażonych w funkcje reagowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak przyciski paniki, czy wykrywanie upadku. W nagłych przypadkach urządzenia te mogą automatycznie powiadomić opiekunów lub służby ratunkowe, zapewniając szybką pomoc.

Rozwój i szkolenie pracowników

Specjalistyczne programy szkoleniowe w zakresie opieki geriatrycznej, demencji i opieki paliatywnej są niezbędne, aby opiekunowie mogli posiąść wiedzę i umiejętności praktyczne. Ciągły rozwój zapewnia, że pracownicy będą na bieżąco z najnowszymi i najlepszymi praktykami oraz postępami w branży opiekuńczej.

Równie ważne co umiejętności jest wspieranie dobrego samopoczucia opiekunów. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu psychicznego i chęci do pracy, gdyż zawód ten jest bardzo wyczerpujący fizycznie i umysłowo. Inicjatywy takie jak wsparcie zdrowia psychicznego, elastyczne godziny pracy i konkurencyjne wynagrodzenie pomagają zapobiegać wypaleniu zawodowemu i zwiększają satysfakcję z pracy. Środki te są kluczowe dla zatrzymania wykwalifikowanych opiekunów i zapewnienia stabilnej siły roboczej.

Polityka i partnerstwo

Wspierająca polityka jest kluczem dla przyszłości pracy w branży opiekuńczej. Rządy w całej Europie uznają znaczenie regulacji standardów opieki, zapewniania zachęt finansowych do szkoleń i wspierania dobrego samopoczucia opiekunów. Polityka mająca na celu poprawę płac, warunków pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia jest znacząca dla przyciągnięcia i zatrzymania wykwalifikowanej kadry.

Poza polityką to partnerstwa publiczno-prywatne napędzają innowacje i inwestycje w opiekę nad osobami starszymi. Współpraca między agencjami rządowymi, prywatnymi firmami i organizacjami non-profit prowadzi do rozwoju nowych modeli opieki, technologii i programów szkoleniowych. Partnerstwa te wykorzystują zasoby i wiedzę z różnych sektorów w celu poprawy jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

Jak to wygląda w Europie?

  • Kraje skandynawskie takie jak Szwecja, Dania i Norwegia znane są z bogatych systemów wsparcia dla pracowników opieki nad osobami starszymi. Oferują opiekunom rozbudowane programy szkoleniowe i silne struktury wsparcia społecznego. Opiekunowie otrzymują korzystne warunki pracy, elastyczne grafiki z możliwością przerw/odpoczynków, konkurencyjne wynagrodzenia oraz kompleksowe świadczenia zdrowotne i emerytalne. Dodatkowo, kraje skandynawskie traktują priorytetowo równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i zapewniają wsparcie dla zdrowia psychicznego i utrzymania dobrego samopoczucia.
  • Niemcy od lat mają dobrze rozwinięty system opieki nad osobami starszymi, wspierany zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Kraj ten oferuje specjalistyczne programy szkoleniowe i certyfikaty w zakresie opieki nad osobami starszymi. Opiekunowie w Niemczech korzystają z konkurencyjnych wynagrodzeń, kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego i planów emerytalnych. Rząd zapewnia również szereg dotacji i zachęt do kontynuowania edukacji i rozwoju zawodowego.
  • Holandia znana jest z innowacyjnego podejścia do opieki nad osobami starszymi. Kraj ten kładzie nacisk na opiekę środowiskową i usługi opieki domowej, umożliwiając osobom starszym starzenie się w miejscu zamieszkania. Holenderscy opiekunowie otrzymują obszerne szkolenia i wsparcie, w tym dostęp do leczenia zdrowia psychicznego i możliwości rozwoju zawodowego. Holandia oferuje również elastyczne godziny pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia dla opiekunów.
  • Kraje Europy Południowej, takie jak Hiszpania i Włochy koncentrują się na poprawie warunków pracy pracowników opieki nad osobami starszymi. Podczas gdy kraje te stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniami ekonomicznymi, podejmują wysiłki w celu zapewnienia lepszego szkolenia i wsparcia dla opiekunów. Opiekunowie w Europie Południowej korzystają także z silnych sieci rodzinnych i społecznych, które odgrywają kluczową rolę w opiece nad osobami starszymi.

Ponieważ zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi stale rośnie, niezbędne okazuje się inwestowanie w dobre samopoczucie i rozwój zawodowy opiekunów. Przyjmując te zmiany i wspierając środowisko opiekuńcze, Europa może zapewnić wysokiej jakości i pełną współczucia opiekę dla starzejącej się populacji.

Artykuł przygotowała Sandra Tyl