Urlopy tacierzyńskie i macierzyńskie w Polsce i w Europie

Kategorie artykułu: News

 

Narodziny dziecka to bardzo ważne wydarzenie w życiu młodych rodziców. Gdy na świat przychodzi pociecha wiele domowych zwyczajów wymaga reorganizacji. Dotyczy to wielu domowych zwyczajów, w tym ważnych obowiązków takich jak stała praca. Najczęściej z pracy rezygnuje młoda mama, która pragnie opiekować się swoich dzieckiem 24h na dobę i poświęcić mu całą swoją uwagę. Wszystkie zasady urlopu macierzyńskiego czy tacierzyńskiego warto ustalić ze swoim pracodawcą, jednak większość z nich regulowana jest na podstawie stosunku o pracę. Warto wcześniej dowiedzieć się jak najwięcej o zasadach urlopu i zasiłku macierzyńskiego, a także poinformować pracodawcę o ciąży i swoich planach urlopowych.

Urlop i zasiłek macierzyński

Kobieta, która pozostaje z dzieckiem najpierw korzysta z urlopy macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego. Po zsumowaniu oba urlopy mogą wynieść do 52. tygodni. Można również wystąpić o urlop jeszcze przed narodzinami dziecka, który maksymalnie może trwać do 6. tygodni.

Obowiązkowy urlop macierzyński wynosi 14. tygodni, w czasie których kobieta może zająć się noworodkiem oraz dojść do siebie po porodzie. Po 14. tygodniach kobieta może także wrócić do pracy i wtedy opiekę nad dzieckiem przejmuje ojciec. Pracodawca może w tym czasie poszukać osoby na zastępstwo lub rozdzielić dotychczasowe obowiązki mamy pomiędzy pozostałych pracowników.

Ubezpieczone kobiety mają również prawo do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnione do zasiłku macierzyńskiego są osoby, które zatrudnione były na umowie o pracę (odprowadzanie składki chorobowej), zaś w przypadku umowy zlecenia czy własnej działalności składka ta jest dobrowolna, więc nie jest jednoznacznie określone, czy w każdym przypadku zasiłek macierzyński będzie przysługiwał.

Urlop tacierzyński

Niestety tego terminu nie znajdziemy w Kodeksie Pracy, a szkoda. Coraz więcej ojców chce sprawować opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem. Urlop tacierzyński rozumiany jest więc najczęściej jako część urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez kobietę. Warto przy tym wspomnieć, że pierwsze 14. tygodni urlopu macierzyńskiego przyznawane jest zazwyczaj jedynie kobiecie. Wyjątki stanowią sytuacje, kiedy matka zmarła lub porzuciła dziecko, wówczas o urlop w pierwszym okresie życia może wystąpić ojciec.

Urlop macierzyński trwa średnio 20. tygodni, a obowiązkowo trzeba wykorzystać 14 tygodni. Pozostałe 6 tygodni, jeśli kobieta postanowiła wrócić do pracy, może wykorzystać tata. Podobnie jak w przypadku kobiety musi być on ubezpieczony.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego, tak samo jak macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci. Najczęściej jednak rodzi się jedno dziecko na które przysługuje 20 tygodni urlopu. Przed wykorzystaniem urlopu należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto zapytać w kadrach o gotowy formularz. Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym urlopem, a pracodawca nie może odmówić jego przyznania.

Artykuł przygotowany przez Silverhand