Pakiet mobilności

Kategorie artykułu: News

Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to zestaw regulacji w transporcie drogowym, który ma zastosowanie na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Został wprowadzony w 2020 roku, jednak największe zmiany weszły w życie w lutym 2022. Dotyczyły one zasad delegowania kierowców, jego prawa i obowiązki, a także wynagrodzeń. W Polsce wprowadzenie Pakietu Mobilności do krajowego ustawodawstwa odbywa się w głównej mierze poprzez aktualizację ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców.

"Obraz

Obszary zmian w 2022 roku

W lutym bieżącego roku zmiany dotknęły międzynarodowy przewóz zarobkowy pojazdami od 2,5 do 3,5 t. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami polskie firmy transportowe realizujące przewozy międzynarodowe będą zobowiązane do wypłaty kierowcom minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju, w którym kierowcy będą wykonywać swoją pracę. Nie dotyczy to jednak:

  • cross-trade, czyli przewozów, w których firma transportowa, realizująca usługę, nie ma siedziby w państwie nadawcy i odbiorcy towaru (przykład – towar pochodzący z Danii przesyłany do Niemiec);
  • przewozów kabotażowych, czyli takich, które realizowane są wewnątrz danego państwa, przez firmę posiadającą siedzibę w innym kraju (przykład – usługa transportowa realizowana jest z Berlina do Monachium przez firmę, której siedziba jest w Polsce).

Dodatkowo, począwszy od 02 lutego 2022 r., kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie będą już w podróży służbowej, oznacza to, że nie będą im przysługiwały dodatki z tytułu podróży służbowych w postaci nieopodatkowanych i nieoskładkowanych diet i ryczałtów za noclegi.

Kolejną ważną zmianą jest konieczność dokonywania zgłoszeń dotyczących delegowania kierowców do pracy za granicą za pośrednictwem systemu IMI, czy też o obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy.

Od 21.02.2022 r. wprowadzono kolejne zmiany:

  • obowiązek powrotu do baz raz na osiem tygodni przez pojazdy realizujące przewozy międzynarodowe,
  • obowiązek utrzymywania miejsc postojowych w bazach dla co najmniej dla 1/3 floty aut,
  • zakaz wykonywania więcej niż trzech przejazdów kabotażowych w ciągu siedmiu dni przy równoczesnym obowiązku odbycia czterodniowej przerwy liczonej od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.

W sierpniu 2023 mają wejść w życie ustawy dotyczące tachografów. Od 21.08.2023 r. w nowych pojazdach mają być montowane inteligentne tachografy drugiej generacji. Posiadają one szereg nowych funkcji, między innymi – rejestracja rodzaju pojazdu, miejsca załadunku/rozładunku, automatyczna rejestracja przekroczeń granic. Do 31.12.2024 r. muszą być wymienione na nowe wszystkie tachografy cyfrowe oraz analogowe, natomiast do 21.08.2025 r. wszystkie tachografy inteligentne pierwszej generacji.

Opisane wyżej zmiany nie są ostateczną wersją pakietu mobilności wewnątrz UE. Parlament Europejski i Rada Europy planują wprowadzić w najbliższych latach kolejne przepisy. Przede wszystkim firmy będą miały obowiązek posiadania licencji transportowej, a także zezwolenia do wykonywania zawodu. Co więcej, samochody od 2,5 tony DMC będą musiały mieć zabezpieczenie finansowe (na pierwszy pojazd – wartość 1800 euro, a na każdy kolejny po 900 euro).

 

Artykuł przygotowała Karolina Gębarowska