Praca w transporcie drogowym – przepisy unijne

Kategorie artykułu: News

 

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz postoju kierowców ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu, ale przede wszystkim dla samych prowadzających pojazd, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Wprowadzone normy mają chronić kierowców przed nadmiernym wysiłkiem i utratą koncentracji, szczególnie podczas jazdy w nocy.

Unijne przepisy dotyczą pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, lub autobusów i autokarów posiadających co najmniej 10 miejsc siedzących, wliczając w to fotel kierowcy (z wyjątkiem, m.in. – pojazdów straży pożarnej, służby obrony cywilnej, wojska, pomocy drogowej w obrębie 100 km, pojazdów wykorzystywanych do pomocy humanitarnej, akcji ratowniczych lub medycznych, regularnych przewozów pasażerskich na trasie o długości do 50 km, pojazdów, które nie przekraczają 40 km/h lub posiadają w UE status prawny zabytku itd.). Normy obowiązują kierowców zatrudnionych przez firmy transportowe lub wykonujących pracę na własny rachunek.

Normy Unijne dotyczące czasu pracy kierowców:

  • do 9 godzin dziennie i dwa razy w tygodniu do 10 godzin;
  • norma tygodniowa nie może przekroczyć 56 godzin.

WYJĄTEK! Jeśli kierowca udaje się do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, może prowadzić pojazd godzinę dłużej.

Do czasu pracy należy wliczyć – prowadzenie pojazdu, rozładunek i załadunek towaru (lub monitorowanie), sprawy administracyjne, pomoc pasażerom, konserwacje i sprzątanie pojazdu.

Normy Unijne dotyczące odpoczynku:

  • minimum 45 minut na każde 4 ½ godziny prowadzenia pojazdu;
  • dzienny czas odpoczynku to przynajmniej 11 godzin na każde 24 godziny pracy;
  • 45 nieprzerwanych godzin odpoczynku po 6 dniach prowadzenia pojazdu i co najmniej 24 godziny, co drugi tydzień.

Obraz zawierający ciężarówka, zewnętrzne, transport, przyczepa Opis wygenerowany automatycznie

Przestrzeganie tych przepisów podlega ciągłemu monitorowaniu i kontrolom, które są prowadzone na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez sprawdzanie zapisów tachografów. Karty do tachografów wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. Wnioski o wydanie karty składane są bezpośrednio do PWPW pocztą lub elektronicznie. Pracodawca powinien przechowywać dokumentację przez co najmniej rok.

Od 1 stycznia 2022 roku za odłączenie tachografu, posługiwanie się tachografem innej osoby lub korzystanie z urządzeń, które fałszują dane, grozi kierowcy natychmiastowa utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy oraz kara finansowa.

Na terenie Polski czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy podlega kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast kierowca samozatrudniony jest kontrolowany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Pełne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów TUTAJ 

Artykuł przygotowała Karolina Gębarowska