Spawaczem być, czy nie być? Twoja Droga do Nowej Kariery

Kategorie artykułu: News

W obliczu coraz szybszego postępu technologicznego, zawód spawacza zdaje się być jednym z tych, które trwale wpisały się w historię, a jednocześnie wciąż kształtują przyszłość. To połączenie tradycji, doświadczenia i nowoczesnych technologii sprawia, że spawacz to nie tylko pracownik, ale artysta tworzący niezliczone konstrukcje i urządzenia. W niniejszym artykule odkryjemy sekrety zawodu, jego specyfikę i metody. Poznamy drogę do zdobycia zatrudnienia oraz codzienne wyzwania spawacza.

Czym zajmuje się spawacz?

Spawacz to osoba, która realizuje prace spawalnicze, czyli łączy elementy metalowe z wykorzystaniem różnych technik spawania. Spawania może dokonywać także okazjonalnie mechanik lub konserwator. Jednak aby pełnowymiarowo realizować zadania spawacza należy mieć odpowiednie kwalifikacje.

Poza spawaczem istnieje również zawód spawalnika. Jest to osoba, która posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu technologii spawania, jednak nie musi posiadać kwalifikacji spawacza oraz praktycznego wykonywania tych umiejętności. Spawalnikiem może być więc osoba zajmująca się teoretycznymi procesami spawania, jak inżynier.

Jak zostać spawaczem?

Spawacz musi posiadać kwalifikacje zawodowe. Według Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, spawać mogą osoby, które mają jedno z poniższych:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwo egzaminu spawacza
 • książkę spawacza.

Powyższe kwalifikacje muszą być wydane w oparciu o obowiązujące przepisy i normy (dowiedz się więcej).

Osoby posiadające jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia mogą zajmować się:

 • zgrzewaniem;
 • ręcznym lutowaniem lub cięciem termicznym;
 • zmechanizowanym i automatycznym wykonywaniem prac spawalniczych.

Praca spawacza wymaga również dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Cenne będą również zdolności manualne oraz cierpliwość.

Aby zostać spawaczem można ukończyć specjalistyczną szkołę średnią. techniczną lub zawodową albo ukończyć odpowiedni kurs. Kursy spawacza są bezterminowe, jednak certyfikaty potwierdzające uprawnienia należy odnawiać, co 2 lata. Aby odnowić certyfikat należy ponownie podejść do egzaminu, a dodatkowo przerwa w wykonywaniu zawodu nie może być dłuższa nić pół roku.

Rodzaje spawania

Wśród najpowszechniejszych rodzajów spawania znajdziemy:

 • 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
 • 114 – spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 115 – spawanie plazmowe
 • 121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • 131 – spawanie metodą MIG
 • 135 – spawanie metodą MAG
 • 136 – spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 141 – spawanie metodą TIG
 • 311 – spawanie acetylenowo – tlenowe.

Są to numery procesów spawania zgodnie z powyższymi normami. Dodatkowo można wyróżnić różnorodne rodzaje spawania.

Czy warto zostać spawaczem?

Praca spawacza ma wiele zalet:

 • zawód spawacza jest bardzo poszukiwany zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • szybkość zdobycia uprawnień (kurs trwa od 2 do 4 tygodni);
 • możliwość rozwoju, szkolenia i doskonalenia umiejętności;
 • różnorodne projekty – brak monotonii;
 • praca zarówno w zespole (przy większych projektach), jak również indywidualna.

Wady pracy spawacza

Jak w każdym zawodzie praca spawacza wiąże się z wadami oraz zagrożeniami:

 • ryzyko pożarowe – występuje zwłaszcza, gdy pominiemy zasady bezpieczeństwa wymagane przy procesie spawania;
 • dym spawalniczy – rodzaj dymu zawierający substancje chemiczne oraz częstki stałe różnego pochodzenia;
 • promieniowanie ultrafioletowe, widziane i podczerwone powstające podczas spawania;
 • pole elektromagnetyczne;
 • hałas, wibracje i wysoka temperatura;
 • nienaturalna pozycja wykonywania pracy;
 • choroby zawodowe (np. pylica płuc, astma oskrzelowa, gorączka metaliczna).

Wiele powyższych zagrożeń można ograniczyć poprzez odpowiednią profilaktykę: pomiary w środowisku pracy, środki ochrony indywidualnej, odpowiednie szkolenia.

Praca za granicą dla początkującego spawacza

Czy osoba bez doświadczenia znajdzie pracę w zawodzie spawacza? Oczywiście! Wiele firm zagranicznych poszukuje pracowników do przyuczenia (wystarczy posiadać wymagane przez normy kwalifikacje). Zatrudnienie znajdziemy np. w Holandii. czy na terenie Niemiec. Łatwiej o zatrudnienie będą miały osoby, które znajdą chociażby angielski. Osoba początkująca w zawodzie spawacza może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 2000 euro netto/miesięcznie. Natomiast doświadczony spawacz może zarabiać nawet 3000 euro netto/miesięcznie.

Artykuł przygotowała Magdalena Cerecka